Αγόρευση στο ΣΝ «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και λοιπές διατάξεις» PDF Εκτύπωση E-mail

31/5/2006

Το αντικείμενο του παρόντος ΣΝ είναι κύριο και καίριο, εξαιρετικά χρήσιμο αλλά και χρηστικό. Αγκαλιάζει πολλούς τομείς, μεταξύ δε των άλλων την οικονομία, το περιβάλλον, την απασχόληση, την κοινωνία ολόκληρη. Η γλώσσα, όμως, του ΣΝ τούτου είναι αναπόφευκτα εξόχως τεχνική, στα κύρια σημεία του. Τούτο εμποδίζει την κατανόησή του από τους εκτός της αίθουσας, πολλές δε φορές και τη συνεννόηση μεταξύ μας, εδώ στην αίθουσα. Πόσοι, π.χ., αντιλαμβάνονται πλήρως την έννοια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις επιμέρους μορφές τους, την οριοθέτησή τους, ακόμη και την διάκρισή τους από τις κοινές πηγές;

Εγώ, λοιπόν, θέλοντας να καταστήσω απλούστερο, αλλά πάντως όχι απλοϊκό, το ρυθμιστικό αντικείμενο του συζητούμενου ΣΝ, θα αρχίσω με την παράθεση σκέψεων θεμελιακών, οι οποίες δεν ακούστηκαν πολύ, και για κάποιους είναι αυτονόητες. Χρειάζονται, όμως, γιατί ιδιαίτερα στη χώρα μας ενδημεί η κρίση του αυτονόητου.

Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή χωρίς τηλεόραση, αυτοκίνητα ή υπολογιστές; Τι θα λέγατε αν έπρεπε να μαγειρέψετε το φαγητό σας πάνω σε φωτιά ή αν μαζεύατε νερό από το ποτάμι; Μπορεί αυτό να είναι διασκεδαστικό για ένα ταξίδι στην εξοχή, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην θέλετε να το κάνετε κάθε μέρα. Όμως κάπως έτσι ήταν η ζωή πριν οι επιστήμονες βρουν τρόπους χρησιμοποίησης της ενέργειας, ώστε να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από ορυκτές καύσιμες ύλες. Στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών η αποσύνθεση των φυτών, των δεινόσαυρων και άλλων ζώων οδήγησε στο σχηματισμό των ορυκτών καύσιμων υλών. Αυτά τα καύσιμα βρίσκονται θαμμένα ανάμεσα σε στρώματα χώματος και πετρωμάτων. Ο μόνος τρόπος για να τα βρούμε είναι με γεώτρηση ή με εξόρυξη. Ενώ οι ορυκτές καύσιμες ύλες δημιουργούνται ακόμα μέσω υπόγειας θέρμανσης και πίεσης, καταναλώνονται όμως πιο γρήγορα απ’ ότι δημιουργούνται. Γι’ αυτό το λόγο, τα ορυκτά καύσιμα θεωρούνται μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή δεν αντικαθίστανται τόσο γρήγορα όσο τις χρησιμοποιούμε. Έτσι μπορούν να μας τελειώσουν κάποια στιγμή στο μέλλον ή μπορεί να καταναλώνουμε τόσο πολύ που θα είναι αδύνατο να κάνουμε γεωτρήσεις και εξορύξεις αρκετά γρήγορα, ώστε να προλάβουμε τη ζήτηση.

Επειδή ο κόσμος μας εξαρτάται τόσο πολύ από την ενέργεια, πρέπει αν βρούμε πηγές ενέργειας μεγάλης διάρκειας. Τι θα γινόταν αν υπήρχε μια μορφή ενέργειας που δεν θα τελείωνε ποτέ; Πράγματι υπάρχει και ονομάζεται ανανεώσιμη ενέργεια.

Επιπρόσθετα, επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι πάνω στη γη που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, παράγεται μεγάλη μόλυνση του περιβάλλοντος. Έτσι πρέπει να βρούμε νέες μορφές ενέργειας που θα παράγουν όσο το δυνατό λιγότερη μόλυνση. Αφού όλες οι πηγές ενέργειας παράγουν κάποια μόλυνση είτε στην δημιουργία τους, είτε στην κατανάλωσή τους, τα συστήματα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, γενικά, προκαλούν λιγότερη μόλυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων.

Το ενδιαφέρον στη σύγχρονη εποχή για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών και την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, παρουσιάσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1974 και παγιώθηκε μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων την τελευταία δεκαετία.

Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος δυνατός τρόπος που διαφαίνεται για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο στόχο που έθεσε το 1992 στη συνδιάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, να περιορίσει δηλαδή, μέχρι το έτος 2000 τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 1993, είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Οι κοινωνίες, τα έθνη, οι λαοί κι εντέλει τα κράτη, από την αρχή της συγκροτήσεώς τους, επιδόθηκαν σε ένα αγώνα δρόμου, προκειμένου να εξασφαλίσουν επάρκεια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα δε καυσίμων. Δεν ήταν η έφεση για πρωτοτυπία, η οποία τους καθοδήγησε. Ήταν η αυτοσυντήρηση και η πρόνοια περί τη διασφάλισή της.

Αρχικά ο Προμηθέας, ο μυθικός τιτάνας, προσέφερε τη φωτιά στην ανθρωπότητα , ως πρώτη μορφή ενέργειας. Τιμωρήθηκε βέβαια γι’ αυτό. Από τότε πέρασαν 25 σχεδόν αιώνες. Η φωτιά έδωσε τη θέση της σε άλλες μορφές ενέργειας. Την ενέργεια δεν την κλέβει πια από τους Θεούς ένας ημίθεος. Την παράγουν, με εναλλασσόμενες μορφές, πολλοί κοινοί θνητοί. Ο Προμηθέας τιμωρήθηκε γι’ αυτή του την πράξη, αλλά η περιπέτειά του αντιποιήθηκε το χρόνο. Σήμερα, αντιθέτως, επαινούνται και παρακινούνται οι παραγωγοί ενέργειας και τον χρόνο αντιποιείται, όχι η κλοπή, ούτε η ίδια η ενέργεια, αλλά η παραγωγή της και η πολυμορφία της.

Στην αυγή της βιομηχανικής επανάστασης, τα ανθρώπινα όντα έγιναν όλο και πιο εφευρετικά ως προς την επινόηση μεθόδων, για την μεγαλύτερη δυνατή αποδέσμευση της ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα. Τη δεκαετία του ’60 κυρίαρχη μορφή ενέργειας ήταν το πετρέλαιο, την δεκαετία του ’70 στο ενεργειακό ισοζύγιο προστέθηκε και η παραγωγή ενέργειας από το λιγνίτη. Σήμερα, αφού πλέον μειώνονται τα αποθέματα των φθηνών ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, και ταυτόχρονα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες διεθνώς για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιστρέφουμε πλέον στο παρελθόν, επιζητώντας παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο, τον άνεμο, την θάλασσα, τη φυσική παραγωγή κ.α., αυτό, δηλαδή, που όλοι σήμερα ονομάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, η ενέργεια έχει αποβεί τελικά κυριότατη (αν μη κι αποκλειστική) προϋπόθεση ισχύος, συγχρόνως, όμως, και μέσο εκδηλώσεως και υλοποιήσεως της ισχύος αυτής. Οι μορφές της ενέργειας μεταλλάσσονται διαρκώς, το μόνο δε που μένει σταθερό είναι, αυτή καθεαυτή, η πολυδύναμη πρωτογενής ισχύς της ενέργειας και η πολλαπλότητα των προσβάσεών της. Γι’ αυτό, άλλωστε, η ενέργεια συνιστά θεμελιώδη πυλώνα ανάπτυξης. Μόνο τα κράτη, που παράγουν ή έχουν εξασφαλίσει επαρκή, ομαλό κι αδιατάρακτο εφοδιασμό με ενέργεια, λογίζονται ως ισχυρά και μπορούν να περάσουν τη γραμμή τους. Εξάλλου, οι χώρες, που διαθέτουν πηγές πρωτογενούς ενέργειας, δεν παρέμειναν, όπως παλαιά, απλοί παθητικοί παρατηρητές της διαχειρίσεως της ύλης, που παράγεται στα έγκατα ή την επιφάνειά τους ή έστω απλώς την διαχειρίζονται. Συνασπίστηκαν, ενημερώθηκαν, διαμόρφωσαν κοινή συναντίληψη κι έτσι, με επίπεδα μεγεθυμένα, επέδρασαν σημαντικά στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική.

Αξίζει να σημειωθούν μερικές απόψεις διακεκριμένων αρμοδίων παραγόντων, επί των άνω σκέψεων:

Ο Michael Mueller, υπουργός περιβάλλοντος της Γερμανίας, υποστήριξε πως η ενέργεια, η ποιο σημαντική πηγή ανάπτυξης και ο σημαντικότερος παράγοντας για τον καθορισμό της ποιότητας ζωής των διαφόρων πολιτισμών, έχει κατά καιρούς γίνει βασική αιτία πολέμων και διακρατικών συγκρούσεων. Κυρίως αυτό συνέβαινε γιατί οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν την ίδια πρόσβαση στις πηγές ενέργειας. Με τις ανανέωσες πηγές ενέργειας κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί καθώς η πηγή ενέργειας, ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, είναι δωρεάν και άφθονα στην ατμόσφαιρα της γης. Επισήμανε ότι πρέπει να αποδεσμευτούμε από τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής ενέργειας και η αιολική ενέργεια πρέπει να συνεχίζει να παίζει πρωταρχικό ρόλο στην προώθηση των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τόνισε δε πως η Ευρώπη, σαν πρωτοπόρος στην προαγωγή των ΑΠΕ, πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της δίνεται για να δημιουργήσει μια επιχειρηματική άνθηση ανάλογη με αυτήν στις ΗΠΑ των εταιρειών του διαδικτύου και της πληροφορικής τη δεκαετία του ’90.

Ο IanMays, διευθύνων σύμβουλος της Βρετανικής εταιρίας RES Ltd, αναφέρει πως δεν θα ξαναδούμε τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου που ξέραμε έως πριν λίγα χρόνια καθώς ενώ οι πετρελαϊκοί πόροι μειώνονται, οι ενεργειακές απαιτήσεις μας αυξάνονται και η μόνη λύση διακρίνεται στο να αντικαταστήσουμε τους παραδοσιακού τρόπους παραγωγής ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές.

Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής ένωσης για θέματα περιβάλλοντος, κ. Σταύρος Δήμας, τονίζει ότι βάση της NASA το 2005 ήταν το θερμότερο έτος και καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά CO2 από ποτέ. Το πρόσφατο επεισόδιο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τάραξε τις ισορροπίες και γέμισε ενεργειακή αβεβαιότητα σε όλη την Ευρώπη, αφού αυτή τη στιγμή εισάγουμε το 50% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Ο κύριος Δήμας ανέφερε ότι στόχος της Ευρωπαϊκής επιτροπής είναι η αύξηση την πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ κάτι που θα δημιουργήσει περί τις 200.000 νέες θέσεις εργασίας και πως διαμορφώνεται νέο πλαίσιο προώθησης της βιομάζας που στόχο έχει τον διπλασιασμό εισχώρησής της στην παραγωγή ενέργειας έως το 2010. Όλα τα παραπάνω, θα αποφέρουν μείωση των εξόδων ενός μέσου ευρωπαϊκού νοικοκυριού έως και 1000 ευρώ ετησίως.

Εξάλλου, χρήσιμα και κρίσιμα αποβαίνουν και τα ακόλουθα δεδομένα. Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο) καθώς και άλλων αερίων, όπως το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αερίων που παρέμενε σταθερή για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η ανατροπή αυτή αναμένεται να αλλάξει δραστικά το κλίμα τις ερχόμενες δεκαετίες.

Την τελευταία δεκαπενταετία γινόμαστε μάρτυρες και στη χώρα μας σημαντικών οικονομικών καταστροφών ακραίων καιρικών φαινομένων που επαναλαμβάνονται με όλο και πιο μεγάλη συχνότητα σε σχέση με το παρελθόν: λίγες αλλά καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, παρατεταμένη ξηρασία κι ανομβρία, εμφάνιση πιο ακραίων υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών, μεγαλύτερη επίδραση του κλίματος της ερήμου στην δική μας κλιματική ζώνη. Είναι πια όχι μόνο διαπίστωση των επιστημόνων αλλά και των καθημερινών ανθρώπων ότι το κλίμα έχει αλλάξει ('ο καιρός τρελάθηκε!').

Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει σημαντικό κόστος, περιβαλλοντικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Οι επιπτώσεις στις υποδομές, την οικονομία και την κοινωνική ζωή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα μας θέτουν μπροστά σε δύο άμεσες ανάγκες:

· να επαναπροσδιορίσουμε άμεσα τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις συνήθειες μας με στόχο ένα μοντέλο ανάπτυξης συμβατό τόσο με την μακροχρόνια ευημερία των κοινωνιών όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα με την προστασία του κλίματος, των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, και

· να προσαρμόσουμε τις υποδομές και το βαθμό ετοιμότητας της κοινωνίας στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την ανατροπή του κλίματος, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα εμφανίζονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα.

Ενόψει όλων αυτών, τα οποία συνιστούν κοινή παραδοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προαγωγής των ΑΠΕ, και μάλιστα κατά προτεραιότητα, εξέδωσε οδηγία, την 2001/77/ΕΚ, για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Έτσι, λοιπόν, υπό την επίδραση: αφενός μεν α) της ανάγκης ενσωματώσεως της άνω οδηγίας στο εσωτερικό μας δίκαιο και β) ανταποκρίσεως στις σχετικές δεσμεύσεις, που προκύπτουν από το πρωτόκολλο του Κυότο, που συνιστά ήδη υπερκείμενο δίκαιο, μετά και την κύρωσή του, δια του ν. 3017/2002, αφετέρου δε της ενσυνείδητης επιλογής μας, προβαίνουμε στην παρούσα ρύθμιση, η οποία, περαιτέρω, και στην προστασία του περιβάλλοντος στοχεύει και στη βιώσιμη ανάπτυξη συντελεί και νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργεί και την ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εγγυάται, και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος βοηθά.

Είναι αλήθεια, ότι και σ’ αυτό το κρίσιμο σημείο, οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ εγκλημάτησαν, όπως έκαναν και με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Τον Μάιο του 2004, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχέση με την πορεία της οδηγίας αυτής, η Ελλάδα και η Πορτογαλία κατείχαν την τελευταία θέση «στου κακού τη σκάλα». Η Νέα Διακυβέρνηση, διαπνεόμενη από ακριβώς αντίθετη αντίληψη, προχώρησε δραστικά, αλλά και λογικά. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ξεκινάμε από πολύ χαμηλή βάση. Στη χώρα μας, παρά την βελτίωση, που παρατηρήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια, η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ φτάνει μόλις τα 615 MW. Τα αντίστοιχα μεγέθη στην Ευρώπη ήταν: για την Γερμανία από παραγωγή ΑΠΕ και ιδιαίτερα αιολικών πάρκων 18.500 MW – Στη Δανία 1430 MW – Στην Ισπανία 10.000 MW.

Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών (ο ήλιος - ηλιακή ενέργεια, ο άνεμος - αιολική ενέργεια, οι υδατοπτώσεις - υδραυλική ενέργεια, η γεωθερμία - γεωθερμική ενέργεια, η βιομάζα, οι θάλασσες, η εξοικονόμηση ενέργειας) εμφανίζουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

· Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τους εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.

· Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

· Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας.

· Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή) , επιτυγχάνοντας ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων.

· Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.

· Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠ Ε διατίθενται σε μικρά μεγέθη και έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας, με επαναλαμβανόμενα συστήματα σε πολλές περιπτώσεις.

· Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

· Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συμβολή των ΑΠΕ (π,χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες με γεωθερμική ενέργεια). • Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το νέο σχέδιο νόμου εισάγει για πρώτη φορά:

1. Την παροχή αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ηλιακών και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου οι τιμές πώλησης στο Σύστημα ή το Δίκτυο αυξάνονται έως και 600%.

2. Τη θέσπιση και οργάνωση των προθεσμιών για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά τέτοιο τρόπο που να μειώνεται δραστικά ο χρόνος απόκτησης των απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών.

3. Την ενσωμάτωση της γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) στην άδεια Παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται για τον επενδυτή ένα σαφές τοπίο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εξορθολογίζεται και επιταχύνεται η συνολική διαδικασία.

4. Το καθορισμό νέων (υψηλοτέρων) ορίων ισχύος έργων Α.Π.Ε., για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση από τη λήψη άδειας παραγωγής. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση της λήψης άδειας παραγωγής, οι σταθμοί ΑΠΕ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια:
α) από γεωθερμική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MWe,
β) με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kWe,
γ) από φωτοβολταϊκά συστήματα, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 150 kWe,
δ) από αιολική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 20 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, ή με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των 40 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ή με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 50 KWe, για σταθμούς που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
ε) από ΑΠΕ με τη χρήση άλλης τεχνολογίας, εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kWe.

5. Την αύξηση του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, από 10MW σε 15ΜW.

6. Τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποίησης της άδειας, στις απολύτως αναγκαίες.

7. Τον καθορισμό και καταβολή δίκαιων και ελκυστικών τιμών για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν εξαρτώνται πλέον από το καθεστώς τιμολογίων της ΔΕΗ και διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

8. Την πρόβλεψη για επέκταση της διάρκειας της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από 10 σε 12 χρόνια, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για άλλα 8 χρόνια.

9. Τον καθορισμό συστηματικής αδειοδοτικής διαδικασίας για την κατασκευή και λειτουργία γεωθερμικών και υβριδικών σταθμών,

10. Τη σύσταση ειδικών επιτροπών με σκοπό την απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από γραφειοκρατικές διαδικασίες και την άμεση επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

11. Την εξομοίωση της αμοιβής των αυτοπαραγωγών του πλεονάσματος της παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., με αυτή των ανεξάρτητων παραγωγών,

12. Την άρση του ορίου των 50 MW, που ίσχυε με τον ν. 2773/1999 και που αφορά την προτεραιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από συστήματα ΑΠΕ, κατά την κατανομή του φορτίου.

13. Τη θέσπιση συστήματος εκδόσεως πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., με την παράλληλη δημιουργία του απαραίτητου μηχανισμού διασφάλισης,

14. Την πρόβλεψη υποχρεωτικής υποβολής μετρήσεων του δυναμικού Α.Π.Ε. από πιστοποιημένο φορέα,

15. Την ευνοϊκή αντιμετώπιση της αξιολόγησης των αιτήσεων για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που υποβάλλονται από πολυσυμμετοχικές επιχειρήσεις (λαϊκής βάσης) και με συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

16. Την άρση της απαγόρευσης για τη μεταβίβαση των επιδοτηθέντων, μέσω του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, πάγιων περιουσιακών στοιχείων έργων ΑΠΕ (ν. 3299/2004). Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό, έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του προτεινόμενου σ/ν, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις (κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων):

· Η έκδοση της άδειας εγκατάστασης θα επιτυγχάνεται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης για άδεια παραγωγής, ενώ σήμερα ο χρόνος αυτός έφθανε μέχρι και τα 3 χρόνια,

· Με τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποιήσεως των αδειών, απαλλάσσονται οι επενδυτές και οι αρμόδιες αρχές από περιττό βάρος χρόνου και άχρηστων διαδικασιών,

· Απελευθερώνεται η σχετική αγορά, με τις εισαγόμενες εξαιρέσεις και απαλλαγές,

· Μειώνεται η γραφειοκρατία και αίρονται οι ενδεχόμενες αυθαιρεσίες εκ μέρους φορέων που εμπλέκονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφού πλέον καθορίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και οι φορείς (το πολύ 11, κατά περίπτωση) που γνωμοδοτούν και λαμβάνουν γνώση, το περιεχόμενο των μελετών και φακέλων που υποβάλλονται και των γνωμοδοτήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών για σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Επιπλέον, όπως είχε ανακοινωθεί, τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, θα δοθούν νέα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ΑΠΕ από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο και θα ισχύσουν από 1/1/2007. Τα μέτρα αυτά, που αφορούν, τα φυσικά πρόσωπα, θα έχουν τα εξής κίνητρα:
1ον Η έκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού, με χρήση φυσικού αερίου ή ηλιακής ενέργειας.
2ον Η έκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εννοώ, τα φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών, καθώς και για τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια και
3ον Η επέκταση του ανώτατου ποσού εκπιπτόμενης δαπάνης, που θεσπίστηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, τον 3296/2004, είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, από 500 σε 700 ευρώ. Ενόψει, λοιπόν, όλων αυτών, αλλά και της γενικότερης επιδοκιμασίας των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου από τους εμπλεκόμενους φορείς, προτείνω την επιψήφισή του.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 09 Ιούνιος 2012 11:43
 

Οπτικο Ακουστικό Υλικό

Που θα μας βρείτε

Νίκαια:
Σολωμού 2Γ 184 50 
Τηλ:  210 4901 777,
          210 4901 770,
          210 4902 622,
Fax:  210 4903 526
E-mail: tassos@nerantzis.gr
              tasosner@otenet.gr

Δείτε επίσης...

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow