Αναθεώρηση του Συντάγματος PDF Εκτύπωση E-mail
Σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου, αλλά και του ισχύοντος (ταυτάριθμο άρθρο 110) Συντάγματος, η αναθεώρηση του Συντάγματος πραγματοποιείται σε δύο αλλεπάλληλες βουλευτικές περιόδους. Στην πρώτη, διαπιστώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος (με αυξημένη πλειοψηφία, και σε δύο ψηφοφορίες, που απέχουν μεταξύ τους ένα τουλάχιστον μήνα) και καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις, που πρέπει ν' αναθεωρηθούν. Στην δεύτερη βουλευτική περίοδο (δηλ. στην πρώτη σύνοδο της αμέσως επόμενης Βουλής), η Βουλή αποφασίζει (με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της) σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.
Στην πρώτη Βουλή (δηλ. εκείνη που διατυπώνει την ανάγκη αναθεωρήσεως του Συντάγματος και καθορίζει ειδικά τις αναθεωρητέες διατάξεις) συνιστάται, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής διακομματική Επιτροπή (αναλογικά με την δύναμη των κομμάτων), η οποία καλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ», προκειμένου να εξετάσει και επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης των Συνταγματικών διατάξεων. Η Επιτροπή αυτή συντάσσει και έκθεση, η οποία, μάλιστα, τυπώνεται σε ειδικό τόμο.
Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με την παραπάνω Συνταγματική διάταξη και το ταυτάριθμο άρθ. 119 του παλαιού, αλλά και του ισχύοντος Κανονισμού της Βουλής, συστήθηκε, δια της υπ' αριθ. 3241/2414/11-6-97 αποφάσεως του Προέδρου της, παρόμοια επιτροπή, στην οποία μετείχαν και 18 βουλευτές της ΝΔ.
Εξάλλου, προς επεξεργασία των επιμέρους Συνταγματικών ενοτήτων διορίζονται από τα κόμματα «Ειδικοί Εισηγητές».
Στην Επιτροπή, λοιπόν, Αναθεωρήσεως του Συντάγματος μετείχε και ο βουλευτής της ΝΔ κ. Αναστάσιος Νεράντζης, ο οποίος ανέπτυξε, ως ειδικός εισηγητής, την έκτη ενότητα, η οποία αφορά «την Διοικητική Οργάνωση του Κράτους - την Τοπική Αυτοδιοίκηση - και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές» (δηλ. τα άρθρα 101 έως 116 του Συντάγματος).
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι ποικίλλουν οι τρόποι, που την προσεγγίζουν τα διάφορα κόμματα, σε αντίθεση με άλλες (π.χ. ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα – σχέσεις Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Κυβέρνηση κλπ), ως προς τις οποίες συμπίπτουν, κατά βάση, οι απόψεις τους.
Κατωτέρω παρατίθενται οι εισηγήσεις του βουλευτή Αναστασίου Νεράντζη, τόσο ενώπιον της Επιτροπής Αναθεωρήσεως του Συντάγματος όσο και ενώπιον της Ολομελείας.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 12 Μάιος 2009 12:45
 

Οπτικο Ακουστικό Υλικό

Που θα μας βρείτε

Νίκαια:
Σολωμού 2Γ 184 50 
Τηλ:  210 4901 777,
          210 4901 770,
          210 4902 622,
Fax:  210 4903 526
E-mail: tassos@nerantzis.gr
              tasosner@otenet.gr

Δείτε επίσης...

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow