Προτάσεις Νόμων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών PDF Εκτύπωση E-mail

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αποστολή

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών», αποστολή της οποίας είναι ο εξωδικαστικός έλεγχος της διοικητικής δράσης στους τομείς της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας, στους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς.
2. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή, κατά την άσκηση δε των καθηκόντων του, απολαμβάνει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
3. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» δεν διώκεται και δεν εξετάζεται για γνώμη που διατύπωσε ή πράξη που εκτέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δίωξη επιτρέπεται ύστερα από έγκληση μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.
4. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» επικουρείται από πέντε (5) Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι προΐστανται αντίστοιχων τομέων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
5. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών», οι Βοηθοί Συνήγοροι, οι ειδικοί επιστήμονες και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι με προσόντα ειδικών επιστημόνων, σε περίπτωση που ενάγονται ή διώκονται για πράξη ή παράλειψη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6. Ο «Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» υποστηρίζεται από σαράντα (40) ειδικούς επιστήμονες.
7. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της αρχής εγγράφονται σε ειδικό φορέα και ενσωματώνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Περισσότερα...
 


Οπτικο Ακουστικό Υλικό

Που θα μας βρείτε

Νίκαια:
Σολωμού 2Γ 184 50 
Τηλ:  210 4901 777,
          210 4901 770,
          210 4902 622,
Fax:  210 4903 526
E-mail: tassos@nerantzis.gr
              tasosner@otenet.gr

Δείτε επίσης...

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow